I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A személyes adatok kezelője az Art. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. pontjának 7. pontja a CORTEC sro, IČO: 45 584 168, székhelye Horná 13., 974 01 Besztercebánya. (a továbbiakban: “rendszergazda”).

Az adminisztrátor elérhetőségei a következők:

– cím: Kavečianska 41, Kassa 040 01

– e-mail: robo@cortec.sk

– telefon: +421 / 55/632 44 50

A személyes adatok minden információ egy azonosított vagy azonosítható természetes személyről; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különös tekintettel egy meghatározott azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatokra, hálózati azonosítóra vagy egy vagy több sajátos tényezőre, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi tényezőkre. .

Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI ÉS KATEGÓRIÁI:

Az adminisztrátor feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelésének teljesítése eredményeként szerzett.

Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGORVOSLATA ÉS CÉLJA:

A személyes adatok kezelésének jogi oka:

– az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése az Art. 6. bekezdés 1 levél b) GDPR,

A személyes adatok feldolgozásának célja:

– megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és vezetéknév, cím, e-mail kapcsolattartó és telefonos kapcsolatfelvétel) A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadása, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az adminisztrátor végzi.

Az adminisztrátornak nincs automatikus egyéni döntése az Art. Értelmében. 22 GDPR. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. ADATMEGőrzési időszak

Az adminisztrátor személyes adatokat tárol:

– az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses jogviszonyok szerinti igények érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 évig).

A személyes adatok megőrzési időszaka után az adminisztrátor törli a személyes adatokat.

V. SZEMÉLYES ADATOK Címzettjei (AZ ADMINISZTRÁTOR ADMINISZTRATORAI)

A személyes adatok címzettjei:

– részt vesz az áruk / szolgáltatások szállításában / a szerződés szerinti fizetések teljesítésében

– weboldal üzemeltetési és egyéb szolgáltatások nyújtása a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban

– marketing szolgáltatások nyújtása

Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat szolgáltatni harmadik országoknak (az EU-n kívül) vagy egy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban felhőszolgáltatók.

VI. JOGAI

A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Ön rendelkezik:

– a személyes adatokhoz való hozzáférés joga az Art. 15 GDPR,

– a személyes adatok helyesbítésének joga az Art. GDPR 16, vagy a feldolgozás korlátozása az Art. 18 GDPR.

– a személyes adatok törlésének joga az Art. 17 GDPR.

– az adatkezelés ellen az Art. 21 GDPR a

– az adathordozhatósághoz való jog 20 GDPR.

– a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő címére vagy e-mail címére az Art. Ezen feltételek III.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hatóságnál is, ha úgy gondolja, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

VII. SZEMÉLYES ADATBIZTONSÁGI FELTÉTELEK

Az adatkezelő kijelenti, hogy minden technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.

Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok adattárainak írásbeli biztosítása érdekében.

Az adatkezelő kijelenti, hogy csak arra jogosult személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az online megrendelőlapon történő megrendelés benyújtásával megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy ellenőrzi beleegyezését az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.

Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi irányelv új verzióját közzéteszi a weboldalán, és egyúttal elküldi Önnek a jelen feltételek új verzióját a rendszergazdának megadott e-mail címre.

 

Ezek a feltételek 2018.05.25-én lépnek hatályba.